Emaljervägen 2 372 30 Ronneby

VISION

G-klavens vision

Om oss

G-klavens vision

G-klavens förskola, skola och fritidshem ska ge barnen och eleverna en meningsfull helhet när det gäller deras utveckling, lärande och sociala kompetens.

Detta skapar trygghet och god självkänsla. Vi lär oss se möjligheter i stället för begränsningar