Emaljervägen 2 372 30 Ronneby

Välkommen till

G-klaven

G-klaven är en trivsam skola där alla barn och vuxna känner varandra.

Kontakta ossAktuellt
Om G-klaven

Välkommen till oss på G-klaven

G-klavens verksamhet startade 1992 och firade 30-årsjubileum 2022. I skolan går drygt 140 elever, från förskoleklass t o m årskurs 6 och i förskolan är 70 barn inskrivna.

G-klaven är en trivsam skola där alla barn och vuxna känner varandra. Lokalerna är trevliga och vi har en härlig utemiljö där utrymme för kreativitet och spontanitet är stor.

Skolan ligger centralt i Ronneby och har hela kommunen som upptagningsområde. Skolbarnomsorg ”fritids” finns för de elever som är i behov av detta.

G-klavens verksamhet har fyra förskoleavdelningar:

Sånglärkan, Trumpeten, Bjällran och Delfinen
I verksamheten har musik, rytmik och språk en framträdande plats. Förskolorna följer Lpfö 18.

Grundskola, förskoleklass t o m år 6

Undervisningen är individanpassad och sker i åldershomogena grupper. Skolan har musikprofil. Personalen arbetar i arbetslag och har gemensamt ansvar för eleverna.
Skolan följer skollagen och Lgr 22.

Skolbarnomsorg / fritidshem

G-klavens fritidshem erbjuder skolbarnomsorg för alla elever på skolan.
Fritidshemmet följer Lgr 22.

Verksamhet

G-klavens förskola

G-klavens förskola ligger i ett naturskönt område i Ronneby.

G-klavens skola årskurs 0-6

G-klavens skola ligger i ett naturskönt område med närhet till både skog
och centrum.

Fritidshem

G-klavens fritidshem har gemensamma lokaler med skolan och finns på 1.a våningen.

Elevhälsa

På G-klaven har vi en skolsköterska. Hon har regelbunden mottagning på skolan.

Grupper och råd i verksamheten

Klassråd hålls regelbundet i samtliga klasser. Här ges eleverna möjlighet till inflytande.

Försäkringar

Barn i förskolan och elever i skolan har en kollektiv olycksfalls-försäkring i försäkringsbolaget Trygg-Hansa.