Emaljervägen 2 372 30 Ronneby

VERKSAMHET

Försäkringar

Verksamhet

Försäkringar

Barn i förskolan och elever i skolan har en kollektiv olycksfalls-försäkring i försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Olycksfallsförsäkringen omfattar ”plötsliga, oförutsedda kroppsskador som beror på yttre händelse”. Sjukdomsrelaterade skador omfattas inte, ej heller smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar heltid – dygnet runt.
Försäkringsbesked och information om försäkringen delas ut av förskolan/skolan.