Emaljervägen 2 372 30 Ronneby

VERKSAMHET

G-klavens förskola

Verksamhet

G-klavens förskola

G-klavens förskola ligger i ett naturskönt område mitt i Ronneby. Närheten till skogen ger stora möjligheter att utforska naturen, följa årstidernas växlingar och träna grovmotorik. Vi har även promenadavstånd ner till centrum, bibliotek, kulturcentrum och lekparker. G-klavens förskola har funnits sedan 1992 och består nu av 70 barn fördelade på fyra avdelningar.

  • Sånglärkan
  • Trumpeten
  • Bjällran
  • Delfinen

I vår verksamhet har musik, rytmik och språk en framträdande plats. Vi sjunger tillsammans med barnen, klappar takten, rör oss till musik och leker olika danslekar. Barnen får även skapa egna instrument som sedan används i ensemblespel. Varje läsår arbetar vi med en kompositör som genomsyrar hela läsåret och varje månad presenteras en sång av kompositören samt ett nytt instrument och en ramsa. På vilan lyssnar vi ofta på konstmusik (klassisk musik). Avdelningarna samlas ofta i olika konstellationer för att sjunga tillsammans. Vi vill att musiken ska genomsyra hela vår verksamhet på ett spontant och lekfullt sätt varje dag.

Språket övar vi genom att lyssna och prata med barnen. Vi använder oss bland annat av Bornholmsmodellen, språkpåsar, TAKK, bildstöd, rim och ramsor. Vi läser, lyssnar, berättar och gestaltar sagor. Vi bemöter barnen med respekt och tar oss tid att lyssna på varje enskilt barn.
Vi vill att verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Målsättningen för alla aktiviteter på förskolan är att ge barnen en trygg, pedagogisk, händelserik och rolig verksamhet.