Emaljervägen 2 372 30 Ronneby

ÄMNE

Musik

Musik

 • Musik som pedagogiskt hjälpmedel
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och genrer
 • Unison sång, kanon, växelsång och enkel stämsång
 • Instrumentalundervisning i grupp
 • Ensemblespel
 • Digitalt musikskapande
 • Musikskapande utifrån, bild, sång, rörelse
 • Instrumenttillverkning
 • Rytm, rim och ramsor
 • Musikframträdanden
 • Musikaler

Vi lär oss genom att SE, HÖRA och GÖRA.

För att kunna se helheten, dra slutsatser, värdera och reflektera måste våra kunskaper och erfarenheter befästas och tränas med hjälp av estetiska och kreativa övningar. Teori och praktik måste förenas för att undervisningen ska bli meningsfull för våra barn.
Barn som rör sig arbetar med alla sina sinnen.
Barn som använder sina sinnen kan också kommunicera bättre.
Barn som kan kommunicera kan också känna för och värna om sina medmänniskor.

Musik och rytmik främjar:

 • motorisk utveckling
 • språkutveckling
 • social kompetens
 • emotionell förmåga
 • kognitiv förmåga och intellekt
 • perception
 • arbetsglädje
Musik

Sång

“Skogen skulle vara mycket tyst om inga andra fåglar sjöng än de som sjunger bäst.” (Henry van Dyke)
I vår verksamhet arbetar vi medvetet med sång. Hos oss får alla vara med och känna att de kan sjunga. I våra musikaler, musikföreställningar deltar alla. Detta stärker alla barns och elevers självförtroenden. Jag kan, jag duger som jag är och jag får vara med på mina villkor.
Vi sjunger traditionella sånger för att vår sång- och vis-skatt ej ska glömmas bort, vi sjunger på olika språk, vi sjunger sånger ifrån olika kulturer, vi sjunger nya och populära sånger.
Vi sjunger unisont, kanon, växelsång och enkel stämsång.
På skolan finns tre körer. En kör för förskoleklass, åk 1 och åk 2, en kör för åk 3 och 4 och en kör för åk 5 och 6.

Musik som pedagogiskt hjälpmedel

Vid flera tillfällen när eleverna arbetar/vilar använder vi oss av lugn bakgrundsmusik för att
på ett enkelt sätt skapa avspänd koncentration. Rätt vald musik kan underlätta inlärningen.
Vi har musik för inlärning, för vila och avslappning, för aktivitet, kreativitet och fantasi.

Ensemble

Spel på rytminstrument är grunden till framtida ensemblespel. Barnen lär sig vad en dirigent och en orkester är.
Förutom rytminstrument får barnen spela på xylofon och klangspel, tonboxar, boomwhackers, entonsflöjter, djembetrummor och bygelgitarr.
Elever i år 3, 4, 5 och 6 lär sig melodispel och enkla ackord på ukulele, gitarr och keyboard. De får även prova på elgitarr och elbas.

Eleverna gör kompositioner med inspiration från bild, rörelse och musik. Eleverna lär sig grunderna i att skapa musik digitalt med hjälp av Ipad. I förskoleklassen tillverkar eleverna egna instrument som t ex maraccas av trädgrenar, claves av rundstavar, panflöjter av elrör mm.

KONSTMUSIK (KLASSISK MUSIK), FOLKMUSIK OCH POPULÄRMUSIK FRÅN OLIKA KULTURER

Något av det viktigaste vi kan hjälpa elever med idag är att träna dem i koncentration. Här spelar musiken stor roll.

Varje dag lyssnar eleverna på samma musikstycke under en veckas tid. Eleverna får ett infoblad/arbetsblad med fakta om kompositör och musikstycke. Vi lyssnar på konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika länder och genrer för att:

 • Väcka elevens intresse för musiken värld
 • Berika elevens kulturliv
 • Lära eleven att lyssna medvetet och koncentrerat och låta fantasin och
 • De inre bilderna flöda fritt
 • Utveckla en musikalisk intelligens
 • Det är njutbart
 • Förstärka gemenskapen
 • Förmedla respekt för musik och kompositör