Emaljervägen 2 372 30 Ronneby

VERKSAMHET

G-klavens skola årskurs 0-6

Verksamhet

G-klavens skola fkl till åk 6

G-klavens skola ligger i ett naturskönt område med närhet till både skog och centrum. Det är en trivsam skola där barn och vuxna känner varandra. Lokalerna är trevliga och vi har en härlig utemiljö där utrymme för kreativitet och spontanitet är stor. På G-klaven går ca 140 elever från förskoleklass t o m årskurs 6. G-klaven följer skollagen och Lgr 22.

Musiken genomsyrar verksamheten vilket bidrar till glädje och gemenskap mellan åldrar. Varje år hålls flera musikframträdanden där alla elever deltar med sång, musik och dans. Den empatiska förmågan och självkänslan stärks hos eleverna.

För att hålla en hög kvalité i verksamheten har vi och har alltid haft välutbildade pedagoger. I våra klasser går 20-21 elever vilket medför att pedagogen får mer tid för varje enskild elev. Detta medför en trygg och positiv utveckling för eleven. kunskapsinhämtandet utmanar pedagogen elevens tänkande så att man lär sig att ta ställning, argumentera och dra slutsatser. Tydliga krav ställs så att eleven hela tiden möter nya utmaningar.

Varje elev ska också under tiden hos oss få lära sig att använda och hantera tekniska hjälpmedel som en förberedelse för kommande studier.