Emaljervägen 2 372 30 Ronneby

VERKSAMHET

Elevhälsa

Verksamhet

Elevhälsa

På G-klaven har vi en skolsköterska. Hon har regelbunden mottagning på skolan. Du kan vända dig till henne om du har frågor om ditt barns hälsa. På G-klaven finns också en skolläkare. Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Kontakt med skolläkaren får du genom att boka tid via skolsköterskan. Skolsköterskan och skolläkaren arbetar under tystnadsplikt. Skolsköterskan samarbetar med skolpersonal i frågor som rör elevens hälsa. Skolsköterskan samarbetar även med elevhälsoteamet i frågor som berör elevvården. Elevhälsans mål på G-klaven är:

  • Att följa elevernas utveckling genom hälsokontroller.
  • Att göra enkla sjukvårdsinsatser.
  • Att bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa.
  • Att verka för sunda levnadsvanor.