Emaljervägen 2 372 30 Ronneby

Ämne

Språk
Ämne

Språk

Goda språkfärdigheter får barn när de i MENINGSFULLA SAMMANHANG ANVÄNDER SITT SPRÅK – talar, läser, skriver och tänker. Språket behövs för att utveckla begrepp och för att få insikt i andra människors tänkande.

Det språkliga och sociala samspelet spelar en stor roll för barnens språkutveckling och de skall aktivt kunna deltaga i samtal, berätta, redogöra inför andra, arbeta med rollspelsövningar och teater. Detta är en viktig del av undervisningen hos oss på G-klaven.

Vår utgångspunkt är att få barnen att våga använda språket. Vi tränar detta genom rytm, rim, ramsor och språklekar redan i förskolan. I de lägre åldrarna utvecklar vi detta ännu mer och här arbetar vi enligt Bornholmsmodellen.

Genom att bygga upp en kunskap om hur språket fungerar mellan människor, kan barnen få perspektiv på sin egen språkförmåga. Detta sker genom att vi läser och skriver utifrån barnets eget tal, där skriftspråkets normer för stavning, meningsbyggnad och bruk av skiljetecken då blir en naturlig del. 

Det är viktigt att språkträningen sker i meningsfulla sammanhang och att den utgår från barnens erfarenheter. Vi tränar detta bl a genom skolråd, klassråd, kompisråd och kompissamtal.

Det är viktigt att barnen får möta litteraturen i berättelser, sagor, myter, dikter och sägner. Skönlitteraturen öppnar nya världar och hjälper barnen att förstå dessa samt sig själva. På G-klaven har vi högläsning dagligen, där varje barn har möjlighet att reflektera och samtala om litteraturen. Utrymme för stunder till egen läsning ges i stor utsträckning. Skönlitteraturen är för oss även ett utmärkt läromedel.

I dagens informationssamhälle är det viktigt att barnen lär sig granska kritiskt, diskutera och reflektera. Detta lär vi oss genom att använda tidningen i undervisningen samtidigt som vi får in en bit av den verklighet vi lever i, i skolan.

Alla bör kunna engelska så väl, att de kan förstå och använda språket i tal och skrift. På G-klaven börjar vi därför med engelska i år 2 genom rim, ramsor, sånger etc. Härefter sker sedan en successiv språkstegring med åldern.

Om oss

Aktuellt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.